İhracat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? - seraytrans.com

İhracat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

İhracat, kişiler veya işletmeler tarafından üretilen malların ve hizmetlerin ülke dışına satılmasıdır. Günümüzde lojistik, satış ve pazarlama süreçlerinin kolaylaşması ihracata olan ilgiyi artırmıştır. İhracat, ülke ekonomisine katkı sağlar. Bu nedenle dış ticareti düzenleyen prosedürler ihracatı kolaylaştıracak ve maliyetleri düşürecek şekilde hazırlanır. Bu durum ihracatı daha da cazip kılar. Ayrıca en önemli hizmetlerimizden havayolu haşımacılık hizmetimizi de inceleyebilirsiz.

İhracat yapmak, özellikle yeni girişimcilere global pazarlarda satış yapma imkanı sunar. Ayrıca büyümeyi hedefleyen küçük işletmelere de daha az maliyetle büyüme olanağı tanır. Farklı coğrafyaların pazarlarına girmek ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra ihracatın işletmelere sunduğu diğer avantajlar şunlardır:

 • İşletmelerin iç pazara olan bağımlılığı azalır.
 • İşletmelerin kar marjı artar.
 • Pazar dalgalanmalarının dengede tutulmasına yardımcı olur.
 • İşletmelerin dünya pazarlarından pay almasına olanak sunar.
 • İstihdam yaratılmasını sağlar.

Kimler İhracat Yapabilir?

Vergi numarasına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ihracat yapabilir. 

Şirket Sahibi Olmayan Kişiler Nasıl İhracat Yapabilir?

Ticari faaliyetler söz konusu olduğunda hukuk önünde kişiler temel olarak gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere 2 kategoride tanımlanır. Kanun yolu ve yasal yönetmeliklerle bir araya gelen topluluklar tüzel kişi olarak adlandırılır. Gerçek kişi ise herhangi bir yasal yönetmelikle şirket sahibi olmayan, irade sahibi bireyi ifade eder. Dış ticareti düzenleyen prosedürlerde gerçek kişilerin de ihracat yapabilmesinin yolu açılmıştır. Gerçek kişilerin kolay bir şekilde ihracat yapabilmesi için aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir:

 • Vergi numarası almak
 • Muhasebeci ile çalışmak
 • Gümrük müşavirine vekalet vermek
 • İhracatçı birliğine üye olmak

Gerçek kişi vergi numarası aldıktan sonra bir muhasebeci ile çalışmalıdır. Daha sonra gümrük müşavirine vekalet verip bulunduğu bölgedeki ihracatçı birliğine üye olmalıdır. Gümrük müşaviri, gerçek kişinin verdiği vekâlet ve belirlediği süre içerisinde işlem yapma ve beyanname açma yetkisi olan kişidir. Yetkili gümrük müşavirinin hazırladığı gümrük beyannamesinin gümrük idaresine teslim edilmesiyle gerçek kişinin ihracat prosedürleri tamamlanır. 

Tüzel Kişiler Nasıl İhracat Yapabilir?

Örneğin en sık hizmet verdiğimiz ülkelerden olan Almanya Taşımacılık hizmetimiz için tüzel kişi olarak ihracat yapmak isteyenlerin şahıs şirketi kurması yeterlidir. Çünkü şahıs şirketleri de ihracatta vergi muafiyeti ve devlet desteklerinden faydalanabilir. Tüzel kişi olarak ihracat yapmanın birden fazla avantajı vardır. İhracatta şirket olarak mal hizmet sunmak müşteriye güven verir. Bu güven sayesinde müşteri ile ihracatçı arasında güçlü bir bağ kurulur. Kurulan güçlü bağlar ticarette devamlılık bakımından önemlidir. 

Gümrük İdaresi ve İhracatçı Birliğine Kayıt Olmak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Gümrük İdaresi ve İhracatçı Birliğine kayıt olmak için bazı evraklar istenir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İmza sirküleri (tüzel kişiler için)
 • İmza beyannamesi (gerçek kişiler için)
 • Tüzel kişiler için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi ve vergi mükellefiyet yazısı
 • Temsil yoluyla işlem yapılacak olması durumunda ise vekâletname
 • Yetkili kişilerin kimlik sureti

İhracat Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler ve Faturalar Nelerdir?

İhracat yaparken düzenlenmesi gereken ticari faturalar, ürünle ilgili tüm bilgilerin beyan edilmesi için önemlidir. Satıcının ticari faturayı 2 adet olarak hazırlaması gerekir. Bunlardan 1 tanesi Türkçe, diğeri de alıcı ülkenin dilinde olmalıdır. Ticari fatura düzenlerken noter tasdiklerinin ve maliye kaşelerinin eklenmesi gerekir. Ticari faturada aşağıdaki bilgilere yer verilmesi zorunludur.

 • İhracatçı ile alıcı tarafın bilgileri
 • Yükleme ve gönderme noktası
 • Tanzim tarihi
 • Ürün hakkında bilgi
 • Ürün fiyatı
 • Teslimat şekli
 • Ödeme şartları
 • Teslimat yapacak aracın numarası

İhracat yapabilmek için gerekli olan belgeler ve faturalar şu şekilde sıralanabilir:

Proforma/Invoice Fatura

Proforma fatura ticari faturadan farklıdır. Düzenlenmesinin amacı; alıcı tarafı bilgilendirmektir. Bu faturada ürün veya ürünlerin birim fiyatı, satış koşulları ve özellikleri bulunur. Müşterinin satın almayı kabul etmesi durumunda bu fatura ticari faturaya dönüştürülür. Bu sayede asıl fatura da kesilmiş olur.  

Orijinal Faturalar

Orijinal faturalar, satış sözleşmelerinin varlığını kanıtlayan faturalardır. Vergilerin hesaplanmasını ve gümrük işlemlerinin kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan orijinal faturalar banka yolu ile ithalatçıya gönderilir. 

Konsolosluk Belgesi

Konsolosluk belgesi, yabancı ülkelere gönderilecek olan malların menşeini belirlemeye olanak sağlar. Bu belgenin ülke konsolosluğu tarafından onaylanması gerekir.

Navlun Fatura

CIF ve CF satışında satıcı tarafından ödenen faturadır. Söz konusu malın satış faturasıyla mal bedeli belirlenir. Belge ve fatura üzerinde ‘navlun ödenmiştir’ ifadesinin bulunması gerekir.  

Sigorta Belgesi

Sigorta belgesi, CI veya CIF teslimata uygun olarak gerçekleştirilen ihracatlarda geçerli olan bir belgedir. Sigorta belgesi, ihracatçının verdiği bilgi ve talimatlara göre hazırlanır. 

Koli Müfredat Belgeleri

Sigorta işlemlerinde kullanılan koli müfredat belgeleri, ürünlerin taşınma şekline göre kapasitesini belirtir.

Çeki Listesi

Taşınacak olan malların hangi araçta ve ne kadar olduğu hakkında detaylı bilgiler barındıran belgelere çeki listesi denir. Çeki listelerini gümrük idaresi ve sigorta şirketleri talep eder. 

Konşimento

Konşimento, ihracatı yapılacak olan ürünlerin taşınmak üzere teslim alındığına dair verilen belgedir. Bu belgede ürünlerin gemi, uçak veya tren ile gönderimi yapılacağı bilgisi vardır. Konşimento belgesi ile yükümlülük taşıyıcılara devredilir.  

Eşya Ordinosu

Konşimento belgesinde yazılı olan malların tamamen veya kısmen çekilebilmesi için düzenlenen talimat ve emirdir.  

Tır Karnesi

Araçlarda bulunan malların gümrük üzerindeki teminatını sağlayan belgedir. Taşınacak mallar tamamlanınca tır karneleri odalara teslim edilir.

Sağlık Sertifikası

İhracatı yapılacak olan malların sağlık koşullarına uygun olup olmadığını belirten sertifikadır. Sağlık sertifikası ürün içeriklerine göre ilgili birimlerden temin edilir. 

Standardizasyon Kontrol Belgesi

Yurt dışına gönderilecek olan malların kanun çerçevesindeki tüzüklere ve zorunlu tutulan standartlara uygunluğunu belirten belgedir. 

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen işlemlerle gerçek kişi ve tüzel kişiler ihracat yapmaya hazır hale gelir. 

İhracat Yapmak İsteyenlere Öneriler

 • İhracatta ürünün pazarlama ve satış şeklini pazar yeri belirler. Bu durumu dikkate alarak ürünlerinize uygun pazarı bulabilmek için sıkı bir pazar araştırması yapmak gerekir. 
 • Global pazarlarda başarıyı yakalamak için öncelikle güvenilir bir imaj sergilemek gerekir. Yurt dışındaki potansiyel müşteriler üretici veya satıcı firmayı İnternetteki bilgiler üzerinden değerlendirir. Bu yüzden web sitesi, şirket logosu ve sitedeki dil seçenekleri özenle hazırlanarak güçlü bir imaj oluşturulması faydalı olur. Profesyonel ve kurumsal web sitesi müşteriler üzerinde olumlu etki bırakır.
 • Ödeme ve kargo konularının detaylı şekilde araştırılması önemlidir. 
 • İhracat hakkında farklı bakış açıları geliştirmek, bilgi ve networkü genişletmek için ihracat yapan farklı firmalarla görüşmek genellikle faydalı olur.
 • Her işte ve her alanda olduğu gibi ihracatta da çeşitli riskler vardır. Söz konusu riskleri minimum seviyeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için planlı çalışmak ve doğru stratejiler geliştirerek hamleler yapmak gerekir. 

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir