İntermodal Multimodal Kombine Taşımacılık Farklılığı Nelerdir - Seray Logistics

İntermodal Multimodal Kombine Taşımacılık Farklılığı

Taşımacılık servisleri yükün cinsine, coğrafi etmenlere, taşınacak olan ürünün niteliğine ve taşınacak olan yükün niceliğine, hangi sınıfta olduğuna ve hangi gruba ait olduğuna göre çeşitli etmenlere ayrılmaktadır. Taşımacılığın yurt içi veya yurt dışında yapılacak olması, taşıma süreçlerini kendi içinde farklı seçeneklerle değiştirmektedir. Uygulanacak olan prosedürler ve taşımacılık şekilleriyle birlikte, ürünlerin aktarım ve teslimat aşamasında hangi süreçlerden geçeceği, bütün operasyon ağının çalışma şeklini etkilemektedir. Taşımacılık türünün seçimini yapabilmek için öncelikle bir seçim yapmak gereklidir. Bu seçim yapılacağı zaman ise hangi taşımacılık türünün ne anlama geldiği ve kendi işleyiş sürecinde hangi aşamalara sahip olduğu büyük önem taşımaktadır. Taşımacılık türlerini tanımak için kendi başlıkları adı altında bunları incelememiş gerekmektedir.

Kombine Taşımacılık Nedir?

Kombine taşımacılık ana başlığı altında iki alt başlık yer almaktadır. Kombine taşımacılık seçeneği, kapsamlı bir sürece ve yine kendi altında iki ana hizmet koluna ayrılmaktadır. İntermodal taşımacılık ve Multimodal taşımacılık bu önemli iki ana alt başlığı oluşturmaktadır. Kombine taşımacılığın tercih edilme sebebi, yüklerin taşıyıcı kaplarının değiştirilerek taşınma süreci içerisinde farklı kombinasyonlarla sevkiyat sürecinin tamamlanmasını gerektirmektedir. Kombine taşımacılık çok büyük yüklerin taşınmasında tercih edilen ve ürünün muhafaza koşullarının geliştirildiği çoklu bir taşıma sistem servisidir. Ürününü taşıyan aracın bir takım aktarım kolaylığı sağlayan envanterler aracılığı ile (rampa, tekerlekli araçlar vb) diğer taşıma servisine aktarılması yolu ile gerçekleştirilmektedir.

Multimodal Taşımacılık Nedir?

Çeşitli taşıma araçları ve üniteler aracılığıyla, iki ve daha fazla taşıma çeşidi kullanılarak yapılan taşıma şeklidir. Multimodal taşımacılık şeklinde ürünler, taşındıkları kap içerisinden başka bir kaba aktarılarak yolculuğuna devam eder. Kombine taşımacılık ve alt kollarından birisi olan intermodal taşımacılıktan farklı olarak bazı detaylara sahip oluşu ile dikkatleri üzerine çekmektedir. İlk taşıma servisi ile son taşıma servisinin aynı olma koşulu ile lojistik süreçleri ilerlemektedir. Örnek olarak bir ürün taşınacağı kaba yerleştirikdikten sonra karayolu, havayolu ya da denizyolu taşımacılığı için kullanılan araca yüklenir. Ürünün yolculuk yapacağı aktarım süreçleri içerisinde ürünün kapları değiştirilir fakat taşıma aracının niteliği değiştirilmez. Karayolu taşımacılığı ile başlayan ürün sevkiyatı yine başka bir karayolu aracı ile sürecini tamamlamaktadır. Denizyolu ile başlayan taşıma süreci, ürünün taşındığı kabın değişmesi fakat başka bir denizyolu aracı ile sürecini tamamlayarak yani, sadece ürün kabının değiştirilerek aynı tür aracın farklı noktadan alınması ile teslimatı tamamlanmaktadır. Taşımacılık sürecinde bütünleşmiş bir sistem izleyen multimodal taşımacılık tek bir taşımacılık anlaşması ve sözleşmesi ile yapılmaktadır.

İntermodal Taşımacılık Nedir?

Taşımacılık sektöründe kombine taşımacılığın iki ana alt başlığından birisi olan intermodal taşımacılık, multimodal taşımacılık ve kombine taşımacılığa göre kendi içerisinde farklı hizmet şekillerine ve süreçlerine hâkim olması ile kombine taşımacılıktan ve multimodal taşımacılıktan ayrılmaktadır. Bir ürünün taşınma süreci içerisinde birden fazla taşıyıcı firma yükümlülük sahibi olmaktadır. Taşınma servislerinin çeşitli ve en az iki kombinasyonla sağlandığı intermodal taşımacılıkta ana hedef, taşıma servislerinin değiştirlmesi ve yükleme esnasında kapağı kapatılan ürünün teslim yerinde açılmasıdır. Tek yükleme ile ve aynı taşıma birimi içinde ürünlere temas sağlanmadan birden çok taşıma çeşidinin taşınması olayıdır. Yükleme ve teslimat noktaları arasında yer alan ve tercih edilen her bir taşıma yolu için birden fazla sözleşme ve anlaşma yapılmaktadır. Çoklu anlaşmalar yapılan bu taşımacılık türünde vinçler, forkliftler ve diğer tutamaç mekanizmalı araçların, ürünün servisler arası aktarımında özenli ve titizlikle kullanılmasıdır.

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir