K1 ve K2 Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? - seraytrans.com

Taşımacılık amacıyla kullanılan araçların, K belgesi adı verilen resmi bir evraka sahip olması gerekmektedir. Lojistik süreçlerine eşlik eden tüm araçlar, belirli kategorilere ayrılarak sınıflandırılmaktadır. K belgesi, taşıtların bulunduğu kategoriyi ve hangi tür ürünleri taşıması gerektiği ile ilgili detayları içermektedir.

K belgeleri; K1, K2 ve K3 olmak üzere üç kategoriye ayrılarak incelenmektedir. Taşımacılık amacıyla kullanılacak olan aracın hangi kategoriye ait olduğunu ifade eden bu belgeler, kullanım amacına göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar şu şekildedir:

 • K1 Belgesi: Yurtiçi sınırlarında eşya taşımacılığı yapan ticaret firmalarına verilmektedir.
 • K2 Belgesi: Hususi taşımacılık yapan ticaret firmalarına verilmektedir.
 • K3 Belgesi: Ticaret amacıyla nakliyat işlemi gerçekleştiren firmalara verilmektedir.

K1 Belgesi Nedir?

Taşımacılık faaliyetlerinden gelir elde etmek isteyen kişilerin, yurtiçinde yapacağı işlemlerde K1 belgesi bulundurması gerekmektedir. K1 belgesi, yurtiçinde belirlenen rotada taşımacılık işlemi yapan araçlarda bulunmaktadır. Herhangi bir nedenden dolayı K1 belgesinin bulunmaması durumunda, ticaret işlemlerinde kullanılan araçlara cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Ticaret amacıyla eşya taşımacılığı yapan gerçek ya da tüzel kişiler, ilgili kurumlardan K1 belgesi almakla yükümlüdür. Yurtiçi ve şehir içi taşımacılık faaliyetlerinde bulunan tüm firmaların, kullandıkları araçlara K1 belgesi alması gerekmektedir. K1 belgesine sahip olan araçlar, 75 tona kadar eşya taşıma hakkına sahip olmaktadır.  

K1 belgesi için başvuru yapan kişilerin, önceden belirlenmiş koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. K1 belgesine hak kazanacak olan firmalar, yurtiçi taşımacılık işlemlerini doğru bir şekilde yerine getirmek zorundadır. K1 belgesi almadan önce karşılanması gereken koşullar şunlardır:

 • En az üç adet araca sahip olmak.
 • Çekici veya kamyon gibi araçların toplam ağırlığının 110 tondan az olmaması.
 • Şirket sermayesinin en az 10 bin TL olması.
 • Söz konusu araçların 20 yaşından büyük olmaması.

K1 Belgesi Nerden Alınır?

Yurt sınırları içerisinde lojistik faaliyetlerinde bulunmak isteyen firmalar, K1 belgesini nerden alacaklarını merak etmektedir. Kullanacağı ticari araçlar için K1 belgesi alacak olan firmalar doğrudan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına başvurmaktadır. Başvuru işlemi, doğrudan veya çevrimiçi bir şekilde yapılabilmektedir.

Bakanlıkların ilgili birimlerine gidilerek yapılan başvuru işlemi, 15 iş günü içinde tamamlanırken; e – devlet üzerinden gerçekleşen başvuru işlemi bir kaç dakika içinde tamamlanabilmektedir. Bu bağlamda, dijital ortamda yapılan başvuru sürecinin çok daha avantajlı olduğu görülmektedir.

Doğrudan ilgili birime başvurmak isteyen kişiler; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığına gitmektedir. Kişinin, bulunduğu il veya ilçe müdürlüğüne gereken evraklarla birlikte başvurması gerekmektedir. K1 belgesi için başvuru yapacak kurum; ortaklık üzerine kuruluysa, şirket ortaklarından herhangi birinin başvuru yapması yeterlidir.

K2 Belgesi Nedir?

K2 belgesi, kamyon ya da kamyonet ile komple ve parsiyel taşımacılık yapan firmaların alması gereken bir belge olarak tanımlanmaktadır. Lojistik işlemlerini kamyon ya da kamyonet gibi büyük araçlarla yürüten şirketlerin, ilgili kurumlardan K2 yetki belgesi alması gerekmektedir. Minibüs kategorisine giren araçların K2 belgesi alma zorunluğu bulunmamaktadır.

Bir aracın K2 belgesi bulundurmadan taşımacılık yapabilmesi için minibüs kategorisinde olan bir ruhsata sahip olması gerekmektedir. K2 belgesi zorunluluğu olduğu halde bu belgeyi almayan firmalar, 2 bin 600 TL cezai yaptırıma çarptırılmaktadır. Bununla beraber bu tür araçları şahsi amaçlarla kullanan kişilerin de K2 belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

K2 Belgesi Nerden Alınır?

K2 belgesi almak için ilgili birimlere doğrudan veya e – devlet üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları; K yetki belgesinin verildiği kurumlardır. K2 yetki belgesinin alınması için istenilen evraklar, yetkili kurumlardan toparlamak gerekmektedir.

K2 yetki belgesi almak isteyen kişi veya kurum, gereken evraklarla birlikte ilgili birimlere başvurmaktadır. Denizlik, Ulaştırma ve Haberleşme bakanlıkları, başvuru sürecini 15 iş günü içerisinde tamamlamaktadır. K2 belgesi alınırken kişi veya kurumlardan istenilen belgeler şunlardır:

 • Yetki belgesi başvuru formu.
 • Taşıt kartı işlem başvuru formu.
 • Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı ve onaylı örneği.
 • Noter onaylı imza sirküleri. 
 • Şirketler için ortaklara ait TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • İşyerinin bulunduğu bölgenin tapu fotokopisi.
 • Vergi dairesinden alınan mükellefiyet yazısı.
 • Şirket sermayesini belirten evraklar.
 • Belge sahibi olacak olan aracın ruhsatı.

 

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir