Komple Konteyner Yükleme Ve Denizyolu Yolu Parsiyel Taşımacılık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Komple Konteyner Yükleme Ve Denizyolu Yolu Parsiyel Taşımacılık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dünya üzerinde gitgide büyüyen ticaret hacmi ve hareketliliği söz konusudur. Bu durumda ekonomi süreletme olarak tanımlanan konsolidasyonu zorunlu hale getirmektedir. Üretilen malların, ürün fazlalıklarının ya da herhangi bir belgenin, emtianın ya da kimyasal maddenin bir yerden başka bir yere ulaştırılması için deniz, hava kara gibi lojistik desteği sağlayan firmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde ise sağladığı avantajlar sebebiyle en çok tercih taşıma yöntemi denizyolu taşımacılığıdır. Denizyolu taşımacılığı ise kendi içerisinde farklı taşıma yöntemlerine sahiptir. Bu yöntemlerin en sık tercih edileni ise konteyner taşımacılığıdır. Konteynerlerde birçok ürün taşınabilmektedir. Fakat lojistik hizmetleri gerçekleştirilirken bazen bir konteynerin ürünü tek başına taşıması mümkün olmamaktadır. Bu durumdan kaynaklı olarak da konteyner yükleme seçenekleri ortaya çıkmıştır. Bu seçenekler ise şu şekildedir:

  1. Komple Konteyner Yükleme (FCL)
  2. Denizyolu Parsiyel Servis (LCL)

Komple Konteyner Yükleme Nedir?

Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan konteynerler, birçok çeşitte ürünü taşımak amacıyla üretilmiştir. Büyük sandıklar şeklinde olan konteynerler, yük taşımacılığı için sık sık tercih edilmektedir ve taşınılan yük eğer konteynerin tamamını kapsıyorsa o zaman komple konteyner yükleme olarak adlandırılmaktadır. Komple konteyner yüklemelerinde mal sahiplerinin gemi acentesi ya da forwarder firmayla belirli dönemlerde sözleşme yapması gerekmektedir. Bu sözleşme için ise mal sahiplerinin firmalarla belirli bir kapasitenin üzerinde ve yıllık düzenli taşıma yapması gerekmektedir. Mal sahipleri konteynerle taşınılan yüklerini eğer isterlerse kendi taşıma araçlarıyla limandan alıp istedikleri yere taşıyabilirler. Böyle bir imkanı olmayan mal sahipleri ise firmaların kendi araçlarıyla gemilerden boşaltılan ürünlerini istedikleri yere teslim alma imkanı vardır. Fakat bu durumlarda konteynerler liman dışına çıktığı için başka gereklilikleri beraberinde getirmektedir. Mal sahiplerinin bu hizmetten yararlanabilmesi için gemi acentesi ya da forwarder firmayla geçici kabul taahhütnamesi imzalamalıdır. Bu taahhütnamenin içeriğinde ise boş veya dolu konteynerlerin, sözleşmeli ve sözleşmesiz araçlar tarafından yapılacak taşımalarda konteynerlerle ilgili gümrük sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.

Denizyolu Parsiyer Servis Nedir?

Parsiyer servis yüklemesi ise komple konteyner servisi gibi tek seferde bir ürünü taşıyamayacak olan mal sahipleri için alternatif bir taşıma yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşıttırmak istediği yükü az olan mal sahiplerinin tercih ettiği bir yöntem olan parsiyer servis, aynı konteyner içerisinde iki ya da daha fazla alıcıya sahip malların taşınmasına olanak sağlar. Taşınılan ürünlerin birbirine benzer ürünler olması gerekmektedir. Denizyolu taşımacılığıyla limana getirilen konteynerler açılarak mal sahipleri, gümrükçülerin kontrolünde ürünlerini alabilirler. Fakat istenildiği takdir de konteynerler lojistik şirketinin deposunda da açılabilir. Bunun için ise alıcıların, lojistik firmasıyla önceden anlaşma yapması gerekmektedir.

Komple Konteyner Yükleme Ve Denizyolu Parsiyel Taşımacılık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Komple konteyner yükleme ve denizyolu parsiyer taşımacılığı, taşınılacak olan ürünlerin konteynerle istenilen yere ulaştırılmasında gerçekleştirilen taşıma yöntemlerindendir. Bu konteyner yüklemelerinin ortak yönleri olduğu gibi bazı farklılıkları da bulunmaktadır. Bu farklılıklar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Komple konteyner taşıma yöntemi, bir konteynerde tek bir ürünü taşır. Parsiyel taşımacılıkta ise tek konteynerde birden fazla firmaya ait benzer ürünler taşınabilmektedir.
  • Komple konteyner taşımacılıkta yapılan anlaşmalara göre lojistik işlemi istenilen yere kadar gerçekleşebilmektedir. Parsiyel taşımacılıkta böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü parsiyel taşımacılıkta, tek bir konteynerde birden fazla mal sahibinin ürünü bulunmaktadır. Bu yüzden konteynerler, limanda ya da lojistik firmasının deposunda gümrük müşavirleri kontrolünde açılmalıdır.

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir