Lojistik Nedir? - seraytrans.com

Lojistik Nedir?

Lojistik, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla her türlü ürünün üretim kaynağından son kullanıcıya kadar ulaştırılmasını sağlar. Lojistikte, taşınacak malların bir yerden bir yere ulaştırılması kadar bu sürecin planlanması ve depolama hizmetlerinin organize edilmesi de son derece önemlidir. Taşınan malların zamanında teslim edilmesi ve uygun maliyetlerle karşılanması lojistiğin amaçları arasındadır.  

Son yıllarda adı sık sık duyulan ve hemen hemen her sektör için önemli bir ihtiyaç haline gelen lojistiğin ortaya çıkış nedeni askeri alandaki ihtiyaçlardır. 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika’nın lojistiğin önemli bir ihtiyaç olduğunun farkına varmasıyla lojistikte 1960’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar uzanan önemli bir gelişim süreci yaşanmıştır. 

Askeri ekipman ve malların taşınmasıyla başlayan lojistik, ticaret yollarının da gelişmesiyle birlikte kapsamlı bir hizmet alanına ve öneme sahip olmuştur. Tedarik zinciri içerisindeki mallar günümüzde lojistik ile taşınır. Dünya çapında lojistik hizmeti veren firmaların altyapısında büyük depolar, yazılımlar, kamyonlar, gemiler ve jet uçakları bulunur. Bölgesel olarak lojistik hizmeti veren işletmelerin ise alt yapısı daha sınırlıdır. 

Lojistik Ne İş Yapar?

Belarus Taşımacılıkta Lojistik sektöründe çalışanların sorumluluğu; basit ya da karmaşık düzeyde olan operasyon süreçlerini sorunsuz bir şekilde yürütmektir. Operasyon sürecinin hedefi, müşterilere ait malların belirtilen teslim noktasına güvenli şekilde ulaştırılmasıdır. Bu süreçte lojistik firmalarının olanakları veya müşterilerin talepleri değişiklik gösterebilir. 

Lojistik Faaliyetleri Nelerdir?

Lojistik faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Gelen Nakliye
  • Giden Nakliye
  • Depolama
  • Filo Yönetimi
  • Sipariş Karşılama
  • Envanter Yönetimi
  • Malzeme Elleçleme
  • Talep Planlaması

Bazı lojistik firmaları bu faaliyetlerin tümünü birden yürüterek hizmet verirken bazı firmalar ise sadece konu bazlı hizmet verebilir. Lojistik faaliyetlerinin süreçleri ve hizmetleri şu şekilde detaylandırılabilir. 

Gelen Nakliye

Malzemelerin veya söz konusu malların bir tedarikçiden bir firmaya yönelik hareketidir. Bu malzemelerin sevkiyatı, uygun şekilde depolanması ve dağıtılması gibi faaliyetler de içerebilir. Bazı durumlarda bu faaliyet envanter takibi ile malzemelerin tedarikçiden teslim alınması ve karşı tarafa teslim edilmesini de kapsayabilir. 

Giden Nakliye

Giden nakliye, kullanıma hazır ürünlerin bir firmadan son kullanıcılarına veya müşterilerine akışını ifade eder. Giden nakliye faaliyetine dağıtım kanalları ve müşteri hizmetleri dâhildir. Örneğin; bir müşteri siparişinde öncelikle envanterden ilgili ürünün stok durumu kontrol edilir. Sipariş edilen ürünün stoku varsa ürün paketlenir ve müşteriye teslim edilmek üzere depoya gönderilir.  

Depolama

Envantere konu olan ürünlerin ve bilgilerin belirli fiziki özelliklere sahip bir alan veya bina içerisinde saklanması depolama olarak adlandırılır. Fiziki malları olan her işletme için depolama gereklidir. Depolamada dikkat edilmesi gereken en önemli aşama sınıflandırmadır. Doğru şekilde yapılan sınıflandırma, aktarımı yapılacak ürün ya da ürünlerin kolay bir şekilde bulunmasına ve nakliye edilmeye hazır hale getirilmesine olanak sağlar. Doğru sınıflandırma ayrıca işletmelere kolay stok takibi imkanı da sunar. Stoklarını doğru şekilde takip edebilen bir işletme doğru strateji üretme konusunda avantaj sahibi olur.  

Filo Yönetimi

Filo yönetimi; nakliye için kullanılan hava, kara ve deniz taşıtlarının yönetimini ifade eder. Filo yönetimi bu araçların finansmanı, kiralanması, ruhsatları, araç bakımı, tedarik zincir yönetimi ve kaza yönetimi gibi işlevleri kapsar. 

Sipariş Karşılama

Sipariş karşılama faaliyeti; malların depolanması, sipariş edilen ürünlerin paketlenmesi ve müşterilere teslim edilmesini kapsar. Depolama yapmaya müsait olan firmalar sipariş karşılama faaliyetini kendi bünyesinde gerçekleştirebilir. Deposu olmayan veya bu süreç için zaman ayırmak veya personel istihdam etmek istemeyen işletmeler sadece bu hizmeti satın alabilir. 

Envanter Yönetimi

Envanter; bir firmanın kar elde etmek amacı ile satmayı planladığı ürünleri ve malları ifade eder. Envanter yönetimi, tedarik zincirinde kritik bir bileşendir. Bir firmanın üretim tesisinden satış noktasına kadar olan tüm süreçlerinin takip edildiği envanter yönetiminde temel amaç doğru mallara sahip olmaktır.   

Malzeme Elleçleme

Malzeme elleçleme, depolama alanı içerisinde bulunan ürünlerin ve malların hareketidir. Manuel, otomatik ya da yarı otomatik şekilde işleyen sistemin ve aynı zamanda ekipmanların kullanılmasını içerir. Üretim aşamasından dağıtım aşamasına kadar olan süreçte ürünlerin depolanması, kontrol edilmesi ve korunması önemlidir.

Talep Planlaması

Söz konusu ürünlerin güvenli ve hızlı şekilde teslim edilebilmesini sağlayabilmek için talebi tahmin etme sürecine talep planlaması denir. Talep planlamasının etkili şekilde yapılması şirket gelirlerini olumlu şekilde etkiler. Talep planlaması yapan kişilerin talepleri etkileyen iç ve dış faktörleri dikkatli bir şekilde inceleyerek takip etmesi gerekir. Haberler, işgücü sorunları, hava durumu ve doğal afetler talepleri etkileyebilen faktörler arasındadır. Bu faktörlerin takip edilmesi önemlidir.   

Lojistik Neden Önemlidir?

Üretim yapan işletmelerin başarıya ulaşması için ürünlerini müşterilerine ulaştırması gerekir. İster küçük ister büyük ölçekli olsun, ürünlerini müşterilerine güvenli şekilde ulaştıramayan her işletme başarısız olur. Ayrıca sadece üretilmiş ürünlerin müşteriye ulaştırılması aşamasında değil üretimde kullanılan hammaddelerin üretici firmaya ideal şekilde ulaştırılması da süreç ve başarı için önemlidir. Denizyolu Taşımacılık bu noktada lojistik önemli bir role sahiptir. Hammaddelerin korunarak güvenli şekilde üretici firmaya zamanında teslim edilmesi, üretim yapan firmanın üretim sürecinde ve ürün kalitesinde sorun yaşanmamasına olanak sağlar. Bu nedenle özellikle üretim yapan işletmelerin lojistik hizmetine önem vermesi gerekir. 

Lojistiğin Fonksiyonları Nelerdir?

Lojistik temel olarak 2 ana işlevden oluşur. Bunlar; taşıma ve depolamadır. 

Taşıma yönetimi

Taşıma Yönetimi; perakende satış yerleri, müşteriler veya depolar arasında mal ve ürün taşımak için kullanılacak olan araçların planlanması, optimize edilmesi ve işlemlerin yürütülmesine odaklanır. Ulaşım için hava, kara, deniz ve demiryolu kullanılabilir. Hangi ulaşım yolunda hangi araçların kullanılacağını planlamak veya müşterinin bu yöndeki talebini uygulamak süreç için son derece önemlidir. 

Depolama

Sipariş karşılama ve envanter yönetimi gibi işlevlere dahil olarak depo süreçlerinin ve  altyapısının yönetilmesini içerir. Günümüzde ayrıca gümrük yönetimi ve küresel ticaret yönetimi de lojistiğin önemli bir parçasıdır.  

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Arasındaki Fark Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi ile lojistik terimleri çoğu zaman birbiri yerine kullanılır. Ancak bu iki terim aslında bir sürecin farklı iki yönünü içerir. Örneğin; lojistik, hammaddenin satın alınmasından malların distribütörlere kadar taşındığı süreci ifade eder. Tedarik zinciri yönetimi ise satıcı, nakliye sağlayıcı, depo sağlayıcı ve çağrı merkezleri de dahil geniş çaplı dış organizasyon ağını içerir. 

Lojistik Süreçlerinizi Seray Lojistik ile Yönetin

Seray Lojistik, küçük büyük tüm işletmelerin lojistik sürecini kolaylaştıran bir lojistik firmasıdır. Lojistik maliyetlerini minimum seviyeye düşüren birçok kapsamlı hizmetimizden uygun fiyatlarla yararlanmak için bizimle iletişime her zaman geçebilirsiniz. 

Lojistik Neleri Kapsar?

Lojistik, malların bir yerden bir yere taşınmasındaki tüm faaliyetleri kapsar. Bu faaliyetlerin arasında sipariş karşılama, filo yönetimi, depolama, tedarik yönetimi gibi önemli faaliyetler bulunur. 

Lojistik Firmaları Ne Taşır?

Lojistik firmaları, devletin taşınmasını yasakladığı ürünler haricinde kalan ve taşınması yasal olan her ürünü taşır.  

Lojistiğin Temel Amacı Nedir?

Lojistiğin temel amacı, taşınması gereken malların varış noktasına güvenli bir şekilde ulaştırılmasıdır. Bu sürece, taşınan malları güvenli şekilde depolamak da dahildir.

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir