Taşınması Tehlikeli Maddeler Nelerdir? Nasıl Dikkat Edilmelidir?

Taşınması Tehlikeli Maddeler Nelerdir? Nasıl Dikkat Edilmelidir?

Uygun koşullarda kontrol ve muhafaza edilmediklerinde insan güvenliği ve sağlığı, ulaşım araçları ve alt yapı için tehlike arz eden malzeme ya da öğeler, tehlikeli maddeler denir. Uluslararası ya da yurt içi taşımacılıkta tehlikeli maddelerin taşınması, rejimler tarafından kontrolden geçmekte ve yönetilmektedir. Pek çok uluslararası taşımacılık hizmeti veren Seray Trans, tehlikeli madde taşımacılığı hizmeti de vermektedir. Bu hizmeti verirken gerekli tüm kontrol ve denetimlerden geçmektedir. Her türlü ihtiyacınıza yönelik taşımacılık hizmeti sunan firma, tehlikeli madde taşımacılığının yanı sıra Minivan Express taşımacılık hizmeti de vermektedir.

IMO’nun Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Yasası, IATA’nın Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği, Birleşmiş Milletler Tehlikeli Maddelerin Taşınması İle İlgili Tavsiyeler ve ICAO’nun Teknik Talimatları; tehlikeli maddelerin taşınması için düzenleyici çerçeveler arasında yer almaktadır. Bu düzenleyici çerçeveler, tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasını sağlamıştır ve  bu sınıflandırma tehlikeli maddenin türüne ya da içerisinde bulunan maddeler göre yapılmıştır. Patlayıcılar, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar, oksitleyici maddeler, zehirli ve bulaşıcı maddeler, radyoaktif madde, aşındırıcılar ve muhtelif tehlikeli yükler olarak tehlikeli maddeler dokuz sınıfa ayrılmıştır.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dünyanın farklılaşan endüstriyel gereksinimlerinin sonucu tehlikeli madde taşımacılığı her geçen gün gelişmektedir. İnsana ve doğaya karşı zararlı olan tehlikeli maddelerin taşınmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar hayatı önem taşımakla birlikte devlet tarafından da kontrol edilmekte ve önlemler alınmaktadır.

  • Tehlikeli maddelerin dökülme, sızma, bulaşma gibi yollarla ambalajın dışına çıkması önlenecek bir şekilde paketlenmesi gerekmektedir.
  • Kaliteli ve emniyetli bir şekilde paketleme işlemi yapılarak nem, basınç ve sıcaklık gibi koşullardan tahrip olmamasına dikkat edilmelidir.
  • Etiketleme ve işaretleme oldukça önemlidir. Etiketlerde firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra tehlike maddenin yaratacağı durumlar ve korunma yolları belirtilmelidir.
  • Sevkiyatı sağlayacak kişi, taşınacak tehlikeyi maddeyi taşımaya sunmadan önce, talimatlara uygun olarak hazırlanmış tehlikeli mallar nakliye belgesi ile taşımacılığın gerçekleşeceğini garanti etmelidir.
  • Taşıyıcı, tehlikeli maddenin taşıma dokümanlarını bulundurmalıdır.
  • Taşıyıcı tarafından taşıması gerekleşecek tehlikeli madde paketlerinin ICAO- TI’ya uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • Hasar ve sızıntı incelemesi yapılarak bu sorunların olduğu paketler taşıma aracına yüklenmemelidir.
  • Tehlikeli madde paketleri yerleştirilirken birbirleri ile etkileşime girmeyecekleri ve birbirlerini etkilemeyecekleri şekilde olmasına dikkat edilir.

Tehlikeli Madde Taşıma Kodları

Yapısı dolayı insanlara, diğer canlılara, çevreye, eşyalara zarar verme ihtimali olan tehlikeli maddeler, çeşitli gruplara ayrılmıştır. Tehlikeli maddelerin harf kodları bulunmakta ve bu kodlar belli bir anlamı ve sembolu yansıtmaktadır.

C kodlu tehlikeli madde, aşındırıcı özelliktedir. Tuz ruhu, kükürt asidi, kezzap ve nitrik asidin sahip olduğu aşındırıcı etki, pek çok madde ve canlı doku ile temas ettiğinde aşındırma özelliği gösterir. Bu yüzden temasın olmaması için hassas davranılmalı ve taşımacılığında son derece dikkatli olunmalıdır.

Patlayıcı özelliğe sahip olan tehlikeli maddeler E kodludur. Nitrogliserin ve pikrin asidinin bulunduğu bu maddeler, gerekli koşullar sağlandığında patlama özelliğine sahiptir.

Yanıcı özelliğine sahip tehlikeli maddeler O koduna sahiptir ve yangın oluşmasına sebebiyet vermektedir. İçerisinde oksijen, hidrojen ve kaliumnitrat bulunmaktadır.

F harf kodlu tehlikeli madde ise, hafif yanıcı tehlikeli maddedir. İçeriğinde ethanol, benzin ve aceton  bulunan bu maddeler; yanıcı sıvı maddeler, kendi kendine yanabilen ve kolay yanabilen maddeler üzerinde tehlike oluşturmaktadır.

F + olarak tanımlanan tehlikeli madde ise, hidrojen ve ethinde bulunmaktadır. Maksimum korunma sağlanması için bu tehlikeli maddeyi yanabilme ihtimali yüksek alanlardan uzak tutmak gerekmektedir.

T zehirli ve T + ise çok zehirli tehlikeli madde olarak kodlanmıştır. Yutma ve solunum yolu ile vücuda karışması halinde ciddi sağlık problemlerine yol açmaktadır.

N kodu ise, çevreye zararlı tehlikeli maddelerdir. Çevreye, toprağa bulaşması durumunda çevreye zarar verme ihtimali oldukça yüksektir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Günübirlik komple ya da parsiyel taşımacılık hizmeti sunan uluslararası taşımacılık firması Seray Trans, tehlikeli madde taşımacılığı (ADR ) hizmeti de sunmaktadır. Tehlikeli maddelerin kara yolu aracılığıyla güvenli bir şekilde taşınmasına ilişkin ADR belgesine sahiptir. Bu belgeye sahip olmayan firma, hiçbir şekilde tehlikeli madde taşımacılığı yapamamaktadır. Tehlikeli madde yönetmeliğine uygun olarak ambalajlanan tehlikeli maddelerin sızıntı, dökülme gibi olumsuz durumları yaşamaması için titizlikle çalışılmaktadır. Lojistik çalışanlarından en uzak noktaya konumlandırılan yanıcı, patlayıcı tehlikeli maddeler, her türlü ısı kaynağından korunmalıdır.

İş güvenliğinin her zaman en üst seviyelerde tutulduğu tehlikeli madde taşımacılığı, Seray Trans lojistik firması tarafıdan güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tehlikeli madde taşımacılığı hizmetinde her yönetmeliğe ve yasaya uygun olarak davranılmakta ve gerekli tüm kontrollerden sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın ve teslimatı sağlanan maddenin güvenliği en üst seviyelerde sağlanarak güvenli bir tesimat süreci gerçekleştirilmesine oldukça önem verilmektedir. Yaşamsal alanlardan tamamen uzakta isniflenen tehlikeli maddeler, tüm güvenlik önlemleri alınarak teslimat noktasına ulaştırılmaktadır.

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir