Yurtdışı Gönderilerinde Desi Nasıl Hesaplanır? - seraytrans.com

Yurtdışı Gönderilerinde Desi Hesaplama

Yüksek kapasiteli eşyaların taşımacılığında, maliyet hesaplaması yapabilmek için öncelikle desi hesaplaması yapmak gerekmektedir. Desi hesaplaması ile gönderilecek olan eşyanın fiyatlandırma sistemi belirlenmektedir. Lojistik firmaları, taşıyacakları yüklerin ödemesini hesaplarken; desi değerini baz almaktadır.

Yurtdışına gönderilecek olan eşyaların, uygun maliyetlerle taşınması için kutu ebatlarının uygun ölçülerde olması gerekmektedir. Eşyaların mümkün olan en düşük hacimle paketlenmesi, yüksek kapasiteli taşımacılık hizmetlerinin maliyetlerini düşürmektedir. Bu nedenle paketleme işlemi, yurt dışına gönderilecek olan eşyalar için önem arz etmektedir.

İthal edilecek olan eşyanın desi hesaplaması kutunun; eni, boyu ve yükseklik değeri baz alınarak yapılmaktadır. Lojistik hizmetlerinin en düşük maliyetlerle gerçekleşebilmesi için paketleme amaçlı kullanılacak olan kutunun ebatları optimum seviyede olmalıdır. Gereken düzeyden büyük olan kutular, taşımacılık maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.

Desi (Hacimsel Ağırlık) Nedir?

Desi, kargo bedelinin hesaplanmasında kullanılan matematiksel bir terimdir. Yurtdışına taşımacılık yapan firmaların kullandığı ölçü birimi desi olarak adlandırılmaktadır. Desi hesaplamalarında, yük ağırlığın yanı sıra hacimsel ağırlık da baz alınmaktadır.

Özellikle havayolu taşımacılığı hizmetlerinde, taşınacak olan yüklerin hacimsel değerinin düşük olması gerekmektedir. Paketleme hacminin optimum seviyede tutulması, taşımacılık maliyetlerini büyük ölçüde düşürmektedir. Bu sayede firmaların yıllık oranda gelir tasarrufu sağlaması mümkün hale gelmektedir.

Desi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Desi hesaplaması; kutunun en, boy ve yükseklik ölçülerinin birbirleriyle çarpılıp 5000’e bölünmesi formülü ile yapılmaktadır. Bu işlem neticesinde, taşınacak olan kutunun desi değerine kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Desi hesaplamaları sayesinde, gönderilecek olan eşyaların lojistik maliyetleri en aza indirilmektedir.

Desi hesaplamaları için kutuların içinde ne olduğu önemli değildir. Kutu ağırlığının ne ölçüde olduğu, desi değeri üzerinde etkili değildir. Bu sayede, ağırlığı yüksek olan ürünler bile daha uygun maliyetlerle taşınabilmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken, kutu ebatlarının aşırı küçük seçilmemesidir. Eşyaların sıkışık bir şekilde taşınması, ürünlerin kırılmasına neden olabilmektedir.

Desi Hesaplama Formülü

Günümüzde hemen hemen her alanda kullanılan matematiksel formüller bulunmaktadır. Dünya genelinde uygulanan tüm lojistik süreçleri de matematiksel formüllerden yararlanmaktadır. Desi hesaplaması, lojistik hizmetlerinde kullanılan matematiksek bir formüldür. Desi hesaplama formülü, dünyanın her yerinde aynı değeri vermektedir. Desi hesaplama formülü şu şekildedir:

  • En × Boy × Yükseklik / 5000

Desi hesaplamaları, eşyaların konulduğu kutuların ebatlarını baz alarak yapılmaktadır. Kutunun türü, eşyaların kapladıkları alan ve eşyaların net ağırlığı; desi değeri üzerinde etkili olmamaktadır. Desi hesaplama formülü, eşyaların yerleştirileceği kutunun yükseklik, genişlik ve uzunluk birimlerinin çarpımının 5000’e bölünmesi olarak gerçekleşmektedir.

Desi hesaplamasında ağırlık faktörü, desi değeri üzerinde etkili olmamaktadır. Kutunun toplam ağırlığı taşımacılık maliyetleri üzerinde etkilidir fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken kutu ağırlığı ve desi değerinin arasındaki farkın ne kadar az olduğudur. Kutu içerisinde taşınacak olan eşyanın toplam ağırlığı, hacim ve kütle arasındaki farkın düşük olmasından etkilenmemektedir.

Desi Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Desi hesaplaması yaparken dikkat edilmesi gereken pek çok husus bulunmaktadır. Desi değerinin ürün cinsinden etkilenmemesi, taşımacılık maliyetlerinin azalmasına olanak tanımaktadır. Lojistik firmalarının yıllık gelirlerinin arttırılması için desi hesabından doğan sonuç oldukça önemlidir.

Yurtdışına yapılacak olan taşımacılık hizmeti, yurtiçi taşımacılık hizmetlerine nazaran daha maliyetli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle yurtdışına yapılacak taşımacılık hizmetlerinin minimum masrafla yapılması önem arz etmektedir. Yurtdışına yapılacak olan ürün transferinde, kutu içerisindeki eşyaların zarar görmeden taşınması gerekmektedir.

Taşımacılık esnasında, ürünlerin zarar görmesi veya hasar alması; üretici firmalarının büyük oranda gelir kaybı yaşamasına neden olmaktadır. Kutunun eşyaların zarar görmesine neden olacak kadar küçük yapılması, taşıma esnasında oluşan ürün kayıplarının en büyük sebebidir. Kutu, mümkün olan en küçük ebatlarda tutulmalı ve eşyaların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamalıdır.

Kargo Fiyatlarında Desinin Önemi

Ürünlerin ağırlıkları ve ebatları, kargoların fiyatlandırma sistemi üzerinde oldukça etkilidir. Doğru bir fiyatlandırma sisteminin mümkün olabilmesi için, ürünlerin desi değerinin doğru bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Kolinin, yanlış tekniklere ölçülmesi; göndericilerin ekstra maliyet harcamasına neden olmaktadır.

Ürünler, gereken düzeyden daha büyük olan kolilere yerleştirildiğinde; desi değerleri daha büyük çıkmaktadır. Fazla çıkan hacimsel değer, taşınacak olan eşyanın kargo ücretini arttırmaktadır. Bu nedenle, taşınacak olan eşyaların doğru ebatlardaki kutulara yerleştirilmesi gerekmektedir.

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir